Privacybeleid

Zekerwit kliniek, gevestigd aan de Wagenstraat 140, 2515 BA in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zekerwit Kliniek is de Functionaris Gegevensbescherming van Zekerwit, wij zijn te bereiken via service@zekerwit.nl of op telefoonnummer 070-7520318.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zekerwit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zekerwit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling via onze website

– Uw afspraak in te plannen en te bevestigen via email

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zekerwit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > 1 jaar > boeking in ons afspraken systeem

Personalia >1 jaar > boeking in ons afspraken systeem en facturatie

Adres >  1 jaar  >  verzenden van een factuur voor de aankoop van onze diensten

Bankrekeningnummer > 3 maanden > voor een betaling of annulering van een van onze diensten.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Zekerwit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. een bevel van de autoriteit of fiscale verplichtingen).

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zekerwit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zekerwit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via service@zekerwit.nl. Zekerwit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Zekerwit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Whatsapp

06 26 68 20 18

Telefoon

06 26 68 20 18